Chỉ đường

Video Interface QPI-BM12

Mã sản phẩm: BM12
Nhà sản xuất: Made in Korea

Tương thích các dòng: F10,F11,F12,F13,F20,F30,F25,F56,F01,F02…

Danh mục: